Program cesty

Vydání se na cestu

Sraz účastníků ve škole k úvodnímu bloku „Od Abraháma až po současnost“

Bohoslužba na úvod cesty

Společný odjezd na Letiště Václava Havla Praha, odlet

 

Poušť a voda - prožitek pouště, oázy a Mrtvého moře

Přílet na letiště Ben Gurion v Tel Avivu, transfer z letiště autobusem do pouště

Snídaně v poušti

Pevnost Masada, pěší výstup tzv. Římskou stezkou na vrchol, pěší sestup tzv. Hadí stezkou

Oáza Ein Gedi,okružní prohlídka údolí – voda v poušti, koupání v tůních

Koupání v Mrtvém moři

Večeře a nocleh v Metzoke Dragot (přenocování ve stanech uprostřed pouště)

 

Herodes Veliký a Ježíšovo narození, ekologický exkurz: problém vody v Izraeli

Ranní modlitba a následně snídaně

Prohlídka Kumránu (duchovní pozadí novozákonní doby, sekta esénů, vykopávky, jeskyně s kumránskými svitky od Mrtvého moře)

„Ekologický“ exkurz k tématu „problém vody v Izraeli“ v bývalé kavárně Lido

Návštěva Herodionu - pevnosti Heroda Velikého

Přejezd do Betléma, polední pauza, Pastýřská pole

Prohlídka Betléma - Bazilika Narození, kostel Sv. Kateřiny

Večeře a nocleh v Betlémě, večerní procházka

 

Betlém – jeskyně Narození, Jeruzalém – město tří náboženství – I. – křesťanský Jeruzalém

Bohoslužba v Jeskyni Narození

Prohlídka křesťanských míst Jeruzaléma (Hora Sión s Večeřadlem, Getsemanská zahrada, Via Dolorosa, Chrám Božího hrobu)

Individuální volno v Jeruzalémě, možnost nákupů

Večeře a nocleh v Betlémě

 

Jeruzalém – město tří náboženství – II. – židovský a muslimský Jeruzalém

Účast na nedělní bohoslužbě v Chrámu Božího hrobu

Snídaně v ulicích Jeruzaléma

Prohlídka Chrámové hory

Prohlídka židovské čtvrti (Cardo), návštěva židovské synagogy, Zeď nářků

Davidovo město, Chizkiášův tunel

Odjezd do Galileje, večeře a nocleh na ekologické farmě Ilaniya

 

Cipori – římské dějiny Palestiny, křesťanský význam Nazareta a etymologický původ města Tábor

Návštěva a prohlídka Cipori

Prohlídka Nazareta, Bazilika zvěstování

Pěší výstup na horu Tábor, pozdně polední piknik na vrcholu hory, Bazilika Proměnění

Večeře a nocleh na ekologické farmě Ilaniya 

 

Galilejské jezero a jeho okolí – místa Ježíšova působení

Pěší sestup Izraelskou stezkou z hory Arbel ke Galilejskému jezeru

Návštěva a prohlídka Hory Blahoslavenství, polední pauza s výhledem na Galilejské jezero

Prohlídka Kafarnaum

Koupání v Galilejském jezeře

Zakončení cesty u řeky Jordánu

Večeře a nocleh v Herzliya Pituach

 

Středozemní moře - koupání

Dopolední procházka, koupání, večerní procházka po břehu moře

Večeře a krátký nocleh v Herzliya Pituach

 

Odlet do Prahy

01.45 budíček, odjezd na letiště, přílet do Prahy

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode